top of page
BeMaPro

Projektinjohtopalvelulla tuloksellisempaa rakentamista

Rakennusala on murroksessa. Perinteiset rakenteet muuttuvat, ja hankkeiden tuloksellisuuden - ja jopa toteutumisen - varmistaminen vaativat uusia toimintatapoja. Osaavan työvoiman saatavuus ei ole itsestäänselvyys, ja työmarkkinoilta poistuvat suuret ikäluokat vievät mukanaan huomattavan määrän tietotaitoa.


Rakennushankkeiden keskimääräinen koko ja monimuotoisuus ovat olleet kasvussa viime vuodet, asettaen omat lainalaisuudet hankkeiden onnistuneelle läpiviennille. Tarvitaan tarkempaa osaamista eri rakennusvaiheisiin, esimerkiksi talotekniikkaan, betonirakentamiseen ja jopa ikkunoiden asentamiseen. Detaljeja on paljon, ja osaamisvaje voi tulla kalliiksi.Näihin haasteisiin BeMaPro:n projektinjohtopalvelu tuo ratkaisun. Niin rakennuttajille, rakennusliikkeille kuin aliurakoitsijoille. Projektinjohtopalvelu ei ole hankemuotona uusi keksintö, mutta BeMaPro:n tapa tarjota ja toteuttaa sitä on erityinen: painopisteenä hankkeiden toteutusvaihe. Tämä on erityinen Suomen markkinoilla.


BeMaPro:n erityisosaaminen rakennusvaiheisiin ja niiden suunnitteluun on myös vastaus rakennusalan useaan tämän hetken haasteeseen. Tämä artikkelisarja pureutuu BeMaPro:n tapaan toteuttaa projektinjohtopalvelua, sekä sen hyötyihin eri rakennusalan toimijoille.


Kokonaiskustannukset kuriin


Korkean inflaation myötä, kustannusten kasvaessa ja rahan ollessa kallista, projektin kokonaiskustannusten hillitseminen on edellytys hankkeen käynnistämiselle tai urakkakilpailun voittamiselle.


Olit sitten rakennuttaja, rakennusliike tai urakoitsija, BeMaPro hankkeiden toteutusvaihetta painottaen parhaat näkemykset, kuinka hankkeet viedään onnistuneesti ja tuloksekkaasti maaliin. BeMaProlla tiedetään, miten eri rakennusvaiheet kannattaa toteuttaa, jotta varmistetaan hankkeiden kokonaistaloudellisuus.


Esimerkiksi tuotantomenetelmien tunteminen ja aiheellinen valinta vaikuttaa projektin kannattavuuteen.


BeMaPro:n tekijöillä on laajat verkostot rakentamisen alalla, ja siten tiedämme, mistä löytää luotettavat ja laadukkaat aliurakoitsijat. Myös erilaisia monialaisia tarjouksia olemme tehneet useita, ja ymmärrämme miten voittava tarjous laaditaan.

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin


Usein eri osapuolilla on omat tavoitteensa, ja pahimmassa tapauksessa nämä ovat toisiaan vastaan. Silloin tulokselliseen yhteistyöhön on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta päästä.


BeMaPro keskittyy rakentamiseen eikä riitelemiseen. Tämän takia, asiakkaan kanssa sopimukset kirjoitetaan open book-periaatteen mukaisesti. Eli kun hanke onnistuu, voittavat molemmat sopimuksen osapuolet. Yhteistyöhön panostamalla resurssit hyödynnetään, ja päästään koko hankkeen puitteissa aikataulun alituksiin, sekä parempaan taloudelliseen että laadulliseen tulokseen. BeMaPro istuu aina samalla puolella pöytää asiakkaan kanssa.


Projektinjohdossa keskitytään yhteisen tuloksen tekemiseen. Kaikkien hankkeiden osapuolten toiminta perustuu siihen, että rakennus valmistuu niin kuin sen pitää. Riitelyllä tuloksen tekeminen ei ole BeMaPro:n tapa toimia.


Ketterämpi malli vastaa muutoksiin


Pitkän ja moniulotteisen hankkeen aikana muutokset ovat vääjäämättömiä. Projektinjohtomallilla toimittaessa onnistuu muutoksiin vastaaminen hankkeen edetessä vaivattomammin. Näin projektin voi aloittaa jo ennen kuin tiedetään hankkeen loppuvaiheessa toteutettavien rakenteiden lopullista toteutustapaa. Lisäksi materiaalimuutokset ovat mahdollisia, mikäli raaka-aineiden kustannukset tai hankkeen budjetti muuttuvat merkittävästi.


BeMaPro:n mallin ketteryys tulee esille erityisesti silloin, kun on halu laajentua maantieteellisesti tai toiminnallisesti, tai haluat tasata työvoimaresursseja.


Esimerkki maantieteellisestä laajentumisesta tulee Hangosta: “Hyvien referenssien avulla oli helppo tehdä päätös, joka tuki Varten toiminnan kasvua myös Hankoon”, sanoo Mikko Sirviö, Varte Oy:n toimitilarakentamisen johtaja. “Yhteistyö aloituksessa on sujunut hyvin, ja olemme tyytyväisiä, että voimme rakentaa liiketilaa uudella paikkakunnalla.” Lue lisää asiakastarinasta täältä.


BeMaProlla on laajat ja luotettavat urakoitsijoiden verkostot erityisesti asunto-, maa-, betoni- ja infarakentamisen aloilla, jotka asiakas saa luonnollisesti käyttöönsä. Luottamus tekijöihin on oleellinen, kun tavoitteena on tehdä laadukasta, turvallista ja tuloksellista rakentamista. Nämä ovat BeMaPro:n toiminnan kantavia arvoja.

Osaajia oikeisiin paikkoihin


BeMaPro:n tiimi koostuu alansa pitkän linjan osaajista, jotka jakavat halun kehittyä jatkuvasti. Tähän BeMaPro tarjaaa myös mahdollisuuden, aktiivisesti kouluttamalla työntekijöitään ja jakamalla tietotaitoa firman sisällä. BeMaPro:n asiakkaat saavat käyttöönsä koko yrityksen leveät hartiat. Lue lisää Meistä, tekijöistä BeMaPro:n takana.


BeMaPro:n projektinjohtopalvelu antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota sekä toteuttaa laajempia ja haastavampia kokonaisuuksia siten, että edustajina toimivat meritoituneet alan ammattilaiset. Laatutakuu on saletti.


Tutustu palveluihimme ja aloita menestyksellinen yhteistyö kanssamme tänään!
31 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page