top of page
BeMaPro

Projektinjohtopalvelu rakennuttajille

Kun on tehty päätös rakennushankkeesta, alkaa toteutusvaiheen päätökset. Ensimmäisenä toteutustavasta. Pääasiassa kahden välillä - perinteisenä urakkana, tai projektinjohtopalvelulla. Molemmissa on puolensa, mutta jälkimmäinen on lähtökohtaisesti kustannustehokkaampi ja ketterämpi valinta. Hyödyt realisoituvat erityisesti epävarmassa markkinatilanteessa, kun kertautuvat riskivaraukset jäävät pois, ja muutoksia toteutuksen tapaan voi tehdä hankkeen edetessä.Projektinjohtopalvelu rakennusliikkeille

Kustannustehokkaampi valinta


Projektinjohtomalli leikkaa kustannuksia 5-15%. Kun sopimukset tehdään suoraan rakennuttajan ja osaurakoitsijan välille, ei riskikatteista keräänny ylimääräisiä kuluja. Näin myös hanke säilyy joustavana läpi toteutuksen.


Hankkeen edetessä pystytään tekemään joustavasti ratkaisuja, joilla mukaudutaan tilanteeseen ja hanketta pystytään muokkaamaan sen edetessä.
Nämä hyödyt realisoituvat esimerkiksi vanhojen arvokiinteistöjen korjauksissa tai isoissa infrahankkeissa. Epävarmassa maailmantilanteessa korostuu hyöty siitä, ettei rakennuttajan tarvitse sitoutua suuriin urakoihin, vaan työvaihe kerrallaan. Mitä suurempi projekti, sitä suurempi hyöty. 


Hankintahyöty tässä sopimusmallissa jää rakennuttajalle - kuten riski. BeMaPron malli sekä kokeneet tekijät varmistavat, että riski on mahdollisimman pieni. Olemme koonneet parhaat palat toimintamalleista, ja yhdistäneet ne BeMaPron omaksi toimintajärestelmäksi. Yhdistettynä vankkaan projektinjohdon kokemukseen, tiedämme, kuinka hankkeista tehdään mahdollisimman tuloksellisia.


Rautaisella ammattitaidolla toteutamme hankkeet suunnittelusta toteutusvaiheen loppuun asti kustannustehokkaasti - ja sillä mittarilla, jonka asiakas määrittää. Pitkän linjan ammattilaiset tekijöinä


BeMaProlla on tekijöinä pitkän linjan ammattilaisia, jotka ovat keränneet kokemuksen lisäksi laajat verkostot alalla. Näistä verkostoista löytyy luotettavia osaurakoitsijoita jokaiseen hankkeeseen. Rakennuttajan tarvitsee vain kirjoittaa nimi hankintasopimukseen, ja hanke etenee. 


Projektinjohtoa toteuttaa pitkän linjan tekijät, joilla on kokemusta suurista ja kompleksisista hankkeiden toteutuksesta. Kokemus opettaa, mitä on priorisoitava, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan ja tulosta tehdään. Se myös opettaa, kuinka hankkeita johdetaan haastavissakin tilanteissa asiakkaan hyödyksi. 


Avaimet käteen -periaatteella toteutettu hanke on helppo valinta rakennuttajalle. Osaurakoiden sopimukset on allekirjoitettava, mutta muuten BeMaPron tekijät hoitavat niin projektin- kuin työmaanjohdon, sekä osaurakoitsijoiden kilpailutuksen. BeMaPron malli on suunniteltu tekemään asiakkaalle tulosta


BeMaPro tekee sopimukset asiakkaan kanssa open book -periaatteella. Eli tulosta tehdään, kun asiakas onnistuu. BeMaPron toimintamalli on suunniteltu tekemään asiakkaalle tulosta. Silloin myös me onnistumme. 


Projektinjohtopalvelu rakennuttajille: Toimintamallimme on rakennettu pitkän kokemuksen tuoman osaamisen pohjalta. Olipa kyseessä asuin-, toimitila-, teollisuus-, infra- tai betonirakentamisesta, tiedämme, mitä on priorisoitava. Kun asiakas asettaa tärkeimmät tavoitteet, esimerkiksi kustannustehokkuus, nopea valmistuminen tai erityisen korkea laatu, tiedämme, mitä kokonaiskuvassa tulee priorisoida. 


BeMaPron laatima malli ei toteutustapana ole ainutlaatuinen, mutta sen pääpaino tuloksen tekemisessä asiakkaalle on uudenlainen Suomen markkinoilla. Lisäksi mallin ketteryys ja sovellettavuus jokaisen hankkeen tavoitteiden mukaan tekee siitä erityisen. 


Ota yhteyttä ja katsotaan, sopisiko mallimme hankkeeseenne.34 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page