top of page
BeMaPro

Hyvä aikataulujohtaminen rakennusalallaMiten rakennusprojekti saadaan pysymään aikataulussa? Osaava aikataulujohtaminen nousee arvoon arvaamattomaan, kun viivästysten vaikutukset ovat laajat.


Rakennuttaja joutuu usein kärsimään rakennusurakan myöhästymisestä suurimmat tappiot. Näin yleensä käy, vaikka riskiä olisikin siirretty hankinta- ja toteutusketjussa alaspäin erilaisten sakkojen muodossa. Lopullisena kärsijänä on tietenkin rakennuksen loppukäyttäjä, joka ei pääse käynnistämään tuotantoa teollisuuslaitoksessa, avaamaan liikkeitä ostoskeskuksessa tai muuttamaan uuteen kerrostaloasuntoonsa.


BeMaProlla on totuttu pitämään rakennusprojektit aikataulussa, sillä kokemusta on hyvin monenlaisista projekteista ja niiden aikataulujohtamisesta. Olemme oppineet parhaat menetelmät niin koulutuksen kuin käytännönkin kautta.Miksi rakennusprojektit viivästyvät?

Suurimmat syyt rakennusprojektien myöhästymiselle ovat yleensä projektin aikana tapahtuvat odottamattomat muutokset ja liian hidas tai puutteellinen reagointi niihin. Rakennusalan sopimusmaailmakaan ei ole tunnettu joustavuudestaan, joten suorituksiin liittyvien muutosten käsittely voi venyttää koko projektia.


Odottamattomat muutokset liittyvät usein siihen, että sidosryhmiltä tulevat lopputuotteelle asetetut vaatimukset tarkentuvat, tämän vuoksi tietenkin täytyy tehdä muutoksia hankkeeseen kesken toteutuksen. On myös mahdollista, että rakennusvaiheeseen lähdettäessä aivan kaikkia suunnitelmia tai aivan kaikkia mahdollisia skenaarioita ei ole huomioitu.


BeMaPro taklaa rakentamisen viivästykset hyvällä aikataulujohtamisella

Monenlaisia rakennusprojekteja nähneinä meillä BeMaProlla aloitetaan suunnittelutyö tunnistamalla projektin kriittinen polku. Varmistamme myös hankkeen sidosryhmien tärkeimmät vaatimukset ja sen, että ne eivät muutu enää siinä vaiheessa, kun ne voivat jo aiheuttaa viivästyksiä.


Hyvää suunnittelua seuraa tiukka aikataulun seuranta ja välitön reagointi, jos muutostarpeita ilmenee. Aikataulua on hyvä käsitellä mahdollisimman laajasti projektin eri osapuolten kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja siihen, miten muutostilanteissa aikataulua voidaan kiriä, ja mikä on kenenkin vastuu aikataulun pitävyyden osalta.


Vanhassa, hyväksi todetussa mallissa hanke jaetaan ns. tiloihin, ja varmistetaan, että jokaisessa tilassa tapahtuu koko ajan jotain. Kun jokainen osa loksahtaa paikoilleen, ei työn kokonaisuus jää seisomaan. Kun tiedämme, milloin minkäkin osan tulee olla valmis, tiedämme myös sen, milloin työ pitää aloittaa, jotta tavoiteaikataulussa pysyttäisiin. Deadlineista pidetään kiinni, tarkoitti se sitten ylitöitä tai ei.

248 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page