top of page

Esa Isokääntä - Työmaiden johtamista vakaalla otteella

Rakentamista oppii vain rakentamalla, ja työmaiden johtamista niitä johtamalla. Esa Isokäännällä on  kokemusta näistä molemmista. Vastaavana rakennusmestarina hän on toiminut ensimmäisen kerran vuonna -93, ja reilun 30 vuoden kokemuksella hän on vienyt useita haastavia työmaita läpi. Valtavia infraprojekteja, tunneleita ja teollisuuden hankkeita vetäneenä Esalla on käsitystä mitä kaikkea  voi mennä pieleen - ja kuinka ne selvitetään ilman turhia riitoja.Konkari asiantuntijapalveluna


BeMaPro - Esa Isokääntä

Esa on oppinut ja opiskellut koko työuransa ajan, joten tietotaitoa on ehtinyt kertyä. Kuten alalla perinteisesti, opit hankitaan kisällinä konkareilta. Niin Esakin on tehnyt. Nyt hän on konkarin saappaissa, ja jakaa laaja-alaista kokemustaan. 


Kokemusta on kertynyt suunnittelusta toteutukseen, pieniltä ja isoilta työmailta. Niin teollisuuden, ratapuolen, tunneleiden kuin maanrakennuksen parissa. Esan osaamista löytyy myös kansien välistä. Hän kuului Suomen betoniyhdistyksen kasaamaan työryhmään, jonka tietotaidosta laadittiin Betonirakentamisen Laatuohjeet 2019 BY47. 


Esan vahvuuksiin kuuluu erikoisosaamista ja innovaatioita vaativat työt, kuten pilaantuneiden maiden käsittelyt, massiiviset betonityöt ja stabilointityöt.


BeMaPron kautta Esan osaamista voi saada yrityksen käyttöön asiantuntijapalveluna.


Konsultointia kokemuksesta käsin


Konsultoidessa Esa antaa vastauksia, jotka perustuvat pitkälle kokemukselle työmaiden vastaavana. Osaamisen kiteyttää se, että tiedetään, mikä tilanteessa on tärkeää ja mitä pitää priorisoida. Se varmistaa hankkeen pääsyn tavoitteisiin, ja ennen kaikkea sen, ettei resursseja tuhlata epäolennaisuuksiin. Näin aikataulutkin pitää. 


Kokemus kertoo parhaiten, miten välttää sudenkuopat. BeMaPron konkarit ovat yhdistäneet osaamisensa projektinjohtomalliinsa. Se yhdistää pitkän kokemuksen tuoman näkemyksen ja parhaat opit malliksi, joka priorisoi tuloksellisuuden yhteistyön kautta.

Johtajana Esan tapaan kuuluu, ettei hän anna valmiita vastauksia, vaan antaa toisen hoksata, ja siten oppia. Valmentavaa otetta Esa on kerryttänyt jalkapallojunioreiden valmentajana yli 15 vuotta. Erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa toimeen tuleminen on tärkeä taito, kun pyritään tulokselliseen yhteistyöhön.


Kokonaisuuksien hallinta on parempaa johtamista 


Työmaiden johtaminen on kokonaisuuksien hallintaa, sekä ihmisten kanssa yhteistyötä. Ne ovat Esan vahvuuksia. “Filosofiaani kuuluu, että jokainen pelaa vahvuuksillaan. Niin saadaan kokonaisuus rullaamaan. Se vaatii tuntemusta niin tilanteesta kuin ihmisistä.”

“Tiedän laajasti asioista rakennusmailla yleisellä tasolla, ja detaljeissa kysyn minua viisaammilta - vahvan yleisymmärryksen kautta tiedän, mitä en tiedä. Ja mitä pitää kysyä,” Esa kertoo toimintatavoistaan. “Pitkän uran aikana on ehtinyt kasvaa laajat verkostot. Aina löytyy entinen työkaveri, urakoitsija tai muu kontakti, keneltä kysyä. Ihmiset tapaavat muistaa minut, vuosikymmenen takaakin.” 


Hankkeiden toteutusvaiheissa voi eteen tulla mitä tahansa, ja se heijastuu saman tien loppuselvitykseen. Kun hankkeen erityispiirteet ja tavoitteet on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, on loppuselvityskin yksinkertaisempi. Jos näin ei ole, kysyy vaihe vielä enemmän tietotaitoa. 


Valtavia infraprojekteja, tunneleita ja teollisuuden hankkeita vetäneenä Esalla on käsitystä kuinka työmaat vedetään kunnialla loppuun.


Haastavissa tilanteissa parhaimmillaan


Työmaista haastavimpia ovat infratyömaat ja tunnelit. Ei ole kahta samanlaista työmaata, eikä kahta samanlaista päivää. Alan luonteeseen kuuluu muutokset ja ennalta näkemättömät haasteet. Maaperä ja lokaatio ajaa yli ihmisten laatimista suunnitelmista. “Tylsistyisin työmaalla, jossa toistettaisiin samaa. Menen haasteita kohti, ja niitä tällä alalla riittää. Se on myös kerryttänyt erikoisosaamista, ja ongelmanratkaisua”. Esa kertoo. Hän on parhaimmillaan työmaalla, jossa vaaditaan innovatiivisia ratkaisuja. 


Esa oli Triplan miljardihankkeessa vastaavana työnjohtajana. Se on kompleksisin ja pisin hanke Esan uralla, ja yksi suurimpia myös Suomen kentällä. Tripla sisälsi niin infrarakentamista, pilaantuneen maan siirtoa, 100m betonirungon valamista sekä ratatöitä, kauppakeskuksen rakentamisen lisäksi. Siinä Esa pääsi käyttämään vahvuuksiaan, eli laaja-alaista osaamista, kompleksisten hankkeiden selvittämistä ja laajoja verkostoja. Ennen kaikkea ihmisten kanssa yhteistyötä. 


BeMaPron perustajajäsenet olivat samassa tiimissä, ja pitkän ja monimutkaisen hankkeen aikana he hitsautuivat yhteen. Samat arvot, kunnioitus toisia kohtaan ja vahva ammattiylpeys yhdisti kaikkia. Lisäksi kaikilla on omalta alaltaan vankka substanssiosaaminen, mikä leimaa jokaista BeMaProlaista. Halu kehittyä, tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä sekä onnistua ovat yhdistäviä tekijöitä koko työyhteisössä. Se näkyy työn laadussa. 


BeMaPro tarjoaa asinatuntijapalveluna sitä osaamista, mitä rakennusalalla eniten tarvitaan. Lue lisää palveluistamme, sekä referensseistämme


CV Esa Isokääntä
.pdf
Download PDF • 897KB


CV Mikko Iso-Markku
.pdf
Download PDF • 345KB

64 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page